pondelok 27. augusta 2012

A. S. Puškin - Kapitánová dcéra

 Žáner: ROMÁN
Rozprávač: ja-rozprávanie [ priamy rozprávač - hl. postava]
Hlavné postavy: Peter Andrejič Griňov, "Máša"-Mária Ivanovna, Švabrin, Pugačov a iní...

OBSAH
Autor opisuje 18. storočie v Rusku,bolo to obdobie sedliackeho povstania za vlády cárovnej Kataríny II. Povstanie viedol Pugačov.
Hlavným hrdinom je tu Peter, ktorý je synom vojenského výslužilcu. Pochádzal z deviatich detí a iba on prežil. Od narodenia je zapísaný do vojenského pluku. Keď dovŕšil vek 17 rokov, tak ho otec poslal spolu s vychovávateľom-Saveľjičom do Belogorskej pevnosti. Cestou stihol prehrať 100 rubľov s Ivanom Ivanovičom Zurinom. Počas pokračovania v ceste ich zastihla víchrica a vtedy stretávajú pocestného tuláka, ktorý im ukáže cestu do hostinca. Peter sa mu odvďačí svojím kožuchom. Odtiaľ odchádza do pevnosti, kde sa hlási u kapitána Mironova, spoznáva jeho ženu, okolitých mužov a jeho dcéru-Mášu. O tú má záujem Švabrin, ktorý sa javí zo začiatku veľmi priateľsky, ale akonáhle sa dozvie o citoch Petra k Márii, tak začne byť uštipačný a zlomyseľný. Zvedú spolu aj súboj, kde Peter vyviazne zranený a celý čas sa o neho stará Máša, vyzná jej city a napíše list rodičom, že si ju chce vziať. Otec s tým ale nesúhlasí. Medzitým vojna postupuje aj k pevnosti, ktorú napokom Pugačov napadne a zvíťazí. Vykonáva popravy, dá zabiť Mášiných rodičov a medzi odsúdenými má byť aj Peter. No zistí sa, že tulák, ktorému Peter podaroval kožuch, je vlastne on a ten ho spozná a nechá ho žiť. Máriu Ivanovnu zachráni popova žena a zatají, že je dcéra kapitána Mironova. Peter nakoniec odchádza z pevnosti a neustále bojuje proti Pugačovi, neskôr mu príde list od Máši, kde sa mu sťažuje, že ju Švabrin väzní a chce si ju vziať za ženu. Švabrin totiž prešiel hneď na Pugačovu stranu a ten ho poveril vedením bývalej Belogorskej pevnosti. Peter sa ju vydá zachrániť a cestou opäť narazí na Pugačova, ten sa k nemu znova zachová citlivo a pomôže mu Máriu Ivanovnu zachrániť. Keď sú konečne spolu, tak Peter začína mať problémy. Pugačova chytili a chystali sa ho popraviť a jeho odsúdili z vlastizrady. Predtým Mášu pošle k svojim rodičom a tí si ju hneď obľúbia. Švabrin tu ukáže svoju podlú stránku a svedčí proti Petrovi. Peter sa moc neobhajuje, pretože sa bojí, žeby do toho zaplietli aj Máriu. Je odsúdený na vyhnanstvo. Vtedy sa Mária rozhodne ísť za cárovnou vyprosiť od nej milosť pre Petra. Ešte predtým stretne v parku cudziu dámu a v zúfalstve sa jej vyrozpráva. Krátko na to je Máša predvolaná pred cárovnu a výjde najavo, že cudzia dáma v parku bola ona. Rozhodne sa omilostiť Petra a tu končia jeho zápisky. Ten si zoberie Máriu za ženu. Pugačov bol popravený.

Vnútorná kompozícia:
1. Úvod- Opis života Petra,jeho detstvo,pomery,z ktorých pochádza. Jeho osud. Výprava do Belogorskej pevnosti.
2. Konflikt- Stretnutie so Švabrinom,zaľúbenie, vojna. . .
3. Stupňovanie- Hádky a nezhody so Švabrinom,Petrov hnev,nejasno v citoch.
4. Vyvrcholenie- Súboj Petra a Švabrina. Vyznanie lásky. Vpád Pugačova do pevnosti.
5. Obrat- Oslobodenie Márie a vzápätí zajatie Petra,jeho odsúdenie.
6. Rozuzlenie- Omilostenie Petra. Šťastný koniec. Poprava Pugačova.

Charakteristika postáv:
Mária Ivanovna- dá sa povedať, že bola veľmi plachá, bojazlivá, citlivá a krehká. Dosť dala na silné rodinné vzťahy-o tom svedčí aj to, že sa odmietala vydať za Petra, pokiaľ by s tým nesúhlasili jeho rodičia.

Peter Andrejič Griňov- mal zmysel pre česť, slobodu, obetovanie a hrdosť.

Švabrin- zo začiatku veselý a priateľský typ, no v tomto príbehu služí postava na vykreslenie tých negatívnych vlastností, bol závistlivý,  žiarlivý, bez morálky, podlý, žiadna vernosť.

Pugačov- v románe hrá veľmi sympatickú a chápavú postavu. Pomáha Petrovi, váži si ho, nezabúda a odpláca.

OSTATNÉ:
Príbeh je už viac prepracovaný. Ide o lásku dvoch mladých ľudí počas vojny a povstania.
Charaktery postáv sa ani moc nemenia. Možno Švabrin sa zdal úplne iný na začiatku a neskôr sa prejavil po tej horšej stránke.

+ Román je písaný vo forme zápiskov Petra Andrejiča Griňova. Pred každou kapitolou je nejaký citát-napr. "Chráň si česť odmladi." Dá sa povedať, že tento citát vyjadruje ideu diela.

----------------
P.S. Kompozícia sa mi robila veľmi ťažko,pretože sa tam udialo veľa vecí, takže je možné, že nie je úplne presná.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za Váš komentár :)